Sunday, May 8, 2011

Berwakaflah di Jalan Allah

Wakaf adalah suatu perkara yang mendapat tempat yang istimewa di sisi Allah. Seseorang Muslim digalakkan untuk melaksanakan wakaf buat manfaat orang lain, dengan memenuhi keperluan mereka yang memerlukan semata-mata kerana mencari keredhaan Allah. Wakaf juga merupakan salah satu amal salih yang utama yang akan berguna kepada para pewakaf setelah mereka meninggal dunia.

Abu Hurairah r.a. berkata, Rasulullah s.a.w. bersabda:

"Amal salih yang akan sampai kepada orang yang beriman selepas kematiannya ialah ilmu yang dipelajari kemudian dikembangkannya, anak yang salih, naskhah al-Quran yang ditinggalkannya sebagai pusaka, bangunan masjid yang didirikan olehnya, rumah (wakaf) yang dibina untuk para musafir, terusan yang digalinya atau sedekah yang diberi semasa hidupnya ketika dia masih sihat. Amal salih ini akan sampai kepadanya selepas kematiannya.” (Riwayat Ibnu Majah)

Sedekah jariah adalah satu satu jenis daripada wakaf. Takrifan asal wakaf ialah sesuatu itu ‘dibekukan’ manakala hasilnya diinfakkan di jalan Allah. Dalam sebuah hadis, Ibnu Umar r.a. telah berkata:

“Umar bin al-Khattab r.a. telah diberikan bahagian dalam bentuk sebidang tanah di Khaibar. Beliau pergi berjumpa Rasulullah s.a.w. dan bertanya kepada baginda tentang apa yang sepatutnya dilakukan dengan tanah tersebut. Kata Umar: ‘Wahai Rasulullah! Aku telah diberikaan sebidang tanah di Khaibar sedangkan aku belum pernah menerima harta yang lebih berharga daripada itu. Apakah yang engkau perintah aku lakukan?’ Baginda bersabda: ‘Sekiranya kamu mahu, kamu boleh bekukannya dan memberi dalam bentuk sedekah.’ Lalu Umar r.a. telah menjadikannya sebagai sedekah dan menetapkan bahawa ia tidak boleh dijual atau diwarisi. Beliau juga memberikan sedekah kepada fakir miskin, kaum kerabat dan hamba kerana Allah. Begitu juga kepada para musafir dan tetamu. Katanya lagi: ‘Tidak dikira berdosa seseorang yang diamanahkan menjaganya kemudian memakan hasilnya secara berpatutan atau memberi makan kepada orang lain tanpa menyimpan apa-apa untuk masa akan datang.” (Riwayat Bukhari dan Muslim)

Pada hakikatnya wakaf bertujuan memastikan wujudnya keadaan hidup bantu-membantu dalam masyarakat. Selain mendekatkan diri kepada Allah, ibadah wakaf juga membuka peluang yang luas kepada orang Mukmin untuk berlumba-lumba melakukan kebajikan dengan mewakafkan harta mereka di jalan Allah. Sesungguhnya Islam menggalakkan membentuk harta wakaf bagi membesarkan pengertian ihsan dan at-takaful (saling membantu sesama orang Islam) bagi merealisasikan tujuan syariat yang menyarankan agar melakukan kebaikan dan tolong-menolong dalam perkara kebaikan dan takwa.

Firman Allah:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.” (al-Maidah : 2)

Dalam buku “Memahami Sedekah (dan Keutamaannya)” susunan al-Adib Hamad Hasan Raqit, telah digariskan 11 bidang penting dalam masyarakat yang dapat disumbangkan oleh harta wakaf pada hari ini. Bidang-bidang tersebut ialah:

1. Membina masjid-masjid dan mengimarahkannya, terutamanya di tempat tinggal orang Islam yang masih belum terdapat masjid atau surau. Pahala amalan ini sangat besar berdasarkan hadis Rasulullah s.a.w.:

“Sesiapa (yang ikut) membina sebuah masjid kerana Allah, nescaya Allah akan membina untuknya sepertinya (sebuah mahligai) dalam syurga.” (Riwayat Muslim)

2. Membuat sekolah-sekolah, menyebarkan ilmu, menerbitkan buku-buku (keagamaan) dan mengeluarkan belanja untuk menuntut ilmu (keislaman). Samurah bin Jundub r.a. pernah memberitakan, Rasulullah s.a.w. bersabda:

“Tiadalah suatu sedekah yang lebih besar yang disedekahkan manusia seperti penyebaran ilmu.” (Riwayat Tabarani)

3. Menyara orang fakir, orang tua dan orang yang lemah terutamanya kalangan kaum kerabat kita.

4. Menyara anak yatim, yang mana Nabi s.a.w. telah bersabda bahawa orang yang menyara anak yatim akan dapat masuk syurga dan berada dekat dengan baginda (hadis riwayat Muslim).

5. Berbuat kebaikan kepada mangsa bencana. Sabda Nabi s.a.w.:

“Sesiapa yang memberi makan kepada seorang Mukmin sehingga dapat mengenyangkannya daripada lapar, nescaya Allah akan memasukkannya ke dalam sebuah pintu daripada pintu-pintu syurga, dan tiadalah yang dapat memasukinya melainkan orang sepertinya.” (Riwayat Tabarani)

6. Membuat persiapan kepada para pejuang di jalan Allah dan menyara keluarga mereka. Sabda Nabi s.a.w.:

“Sesiapa yang menyiapkan kelengkapan tentera di jalan Allah, maka sesungguhnya dia juga (dikira) turut berperang; dan siapa tidak mampu untuk keluar berperang, maka dia tinggal menjaga kebaikan anak isteri, maka sesungguhnya dia juga (dikira berpahala sebagai) turut berperang.” (Riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, at-Tirmizi dan an-Nasa’i)

7. Memberi pinjaman (wang atau barangan) kepada orang yang susah dan melepaskan orang-orang yang terkena bala. Sabda Nabi s.a.w.:

“Tiadalah seseorang Islam yang memberi hutang kepada seseorang Islam sekali, melainkan (pahalanya) seperti dia bersedekah kepadanya dua kali.” (Riwayat Ibnu Majah)

8. Mengeluarkan perbelanjaan untuk mendamaikan antara dua orang (yang berselisih) dan menggunakan harta untuk menyelesaikan perselisihan antara orang-orang Islam. Rasulullah s.a.w. pernah bertanya kepada Abu Ayub al-Ansari r.a. dengan pertanyaan: “Tidak inginkah aku tunjukkan (cadangkan) suatu perniagaan kepada engkau?” Abu Ayub menjawab: “Malah, wahai Rasulullah.” Rasulullah s.a.w. lalu bersabda: “Iaitu engkau berusaha untuk mendamaikan antara dua orang manusia apabila mereka rosak-merosakkan (bersengketa), dan engkau mendekatkan antara mereka apabila mereka jauh-menjauhkan.” (Riwayat Tabarani)

9. Mewujudkan hospital-hospital, tempat pemeriksaan doktor, tempat-tempat pelarian dan menolong orang yang bersedih.

10. Bersedekah dengan mewakafkan kebun-kebun, pokok-pokok berbuah dan tanaman-tanaman. Sabda Nabi s.a.w.:

“Tiadalah seorang Islam yang yang menanam suatu tanaman, atau menumbuhkan suatu tumbuhan, maka hasilnya dimakan burung, atau manusia atau binatang, melainkan dia memperoleh pahala sedekah dengan sebabnya.” (Riwayat Bukhari)

11. Bersedekah daripada pendapatan wakaf bagi memerdekakan tawanan, melepaskan hutang orang yang berhutang dan melepaskan bala bencana orang yang terkena musibah.

Dengan kelebihan-kelebihan yang telah dijanjikan Tuhan kepada mereka yang mewakafkan harta di jalan-Nya, marilah kita merebut peluang ini dengan memenuhi pintu-pintu kebaikan (seperti yang disenaraikan di atas). Sesungguhnya Allah akan melimpahkan nikmat dan menggandakan ganjaran kepada orang yang berbuat baik. Sedarlah kita bahawa dengan berwakaf juga secara tidak langsung kita dapat memajukan masyarakat serta mengurangkan masalah kemiskinan yang membelenggu sebahagian daripada orang Islam (juga bukan Islam). Malah, orang yang berwakaf termasuk dalam golongan orang seperti yang disabdakan oleh Nabi s.a.w.:

“Orang-orang yang mengasihi itu akan dikasihi Tuhan ar-Rahman.” (Riwayat at-Tirmizi)

Ramadhan Bulan Kebajikan

Setiap kali tiba bulan Ramadhan, kita akan dapati banyak pihak yang mengadakan aktiviti-aktiviti tertentu bagi mendapatkan sumbangan orang ramai terhadap projek-projek kebajikan yang sedang dan akan mereka laksanakan. Saya sendiri pernah terlibat dengan program ‘fund raising’ pada bulan Ramadhan khusus bagi membantu mendapatkan dana bagi rumah perlindungan saudara baru, dana untuk pembinaan sekolah serta pemberian sumbangan berbentuk makanan berbuka puasa kepada mereka yang tertindas dan ditimpa musibah di dalam dan luar negara. Aktiviti sebegini pada bulan Ramadhan bukanlah sesuatu yang menghairankan jika banyak pihak yang melaksanakannya, malah sangat dianjurkan oleh Islam memandangkan besarnya kelebihan dan keutamaan yang dikurniakan Allah kepada umat Islam pada bulan tersebut.

Bulan Ramadhan adalah bulan yang agung dalam Islam dan mengandungi banyak keberkatan. Dalam bulan Ramadhanlah Allah memerintahkan manusia untuk berpuasa selama sebulan pada siang hari, manakala malamnya dihidupkan segala amalan sunat. Malah, sesiapa yang mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan satu amal kebajikan pada bulan Ramadhan, maka mereka akan diberikan ganjaran yang sama dengan ganjaran 70 amalan fardu pada bulan yang lainnya. Dalam bulan Ramadhan jugalah terdapatnya Lailatul Qadar, suatu malam yang lebih baik dari seribu bulan.

Daripada Jabir katanya, Rasulullah s.a.w. telah bersabda:

“Ramadhan telah datang kepada kamu. Ia adalah bulan yang Allah memenuhkannya dengan keberkatan, menurunkan rahmat padanya, memadamkan kesalahan, memakbulkan doa, menunggu mereka yang berlumba melakukan kebajikan dan malaikat berbalah mengenai kebajikan kamu. Maka tunjukkanlah kepada Allah kebaikan, kerana orang yang celaka ialah mereka yang tidak mendapat rahmat Allah dalam bulan tersebut.” (Riwayat al-Baihaqi)

Mengenai hadis di atas, Hasan al-Basri telah menjelaskan lagi maksudnya dengan kata-kata berikut, “Sesungguhnya Allah s.w.t. telah menjadikan Ramadhan medan untuk makhluk-Nya berlumba melakukan kebajikan untuk mendapat keredhaan-Nya. Sebahagian mereka mendahului, maka mereka berjaya dan sebahagian mereka terkebelakang dan mereka kerugian. Suatu perkara yang menghairankan kerana masih ada lagi sesiapa yang tertawa dan lalai pada hari orang membuat kebajikan akan mendapat kejayaan dan kerugian bagi mereka yang tidak membuat kebajikan.”

Amalan bersedekah amat dituntut untuk dilaksanakan pada bulan Ramadhan. Dalam bulan Ramadhan yang merupakan bulan kebajikan, Islam sangat menggalakkan umatnya untuk bersikap pemurah dengan bersedekah kepada insan lain lantaran kemuliaan Ramadhan yang menjanjikan gandaan pahala terhadap setiap amalan kebaikan. Malah, Allah sendiri sangat pemurah pada bulan Ramadhan dengan memberikan pengampunan kepada hamba-Nya dan sentiasa memakbulkan doa mereka. Selain itu, Allah turut menyediakan syurga kepada mereka yang beramal kebajikan yang menggabungkan ibadah berpuasa dan bersedekah pada bulan Ramadhan.

Dalam Sahih Muslim daripada Abi Hurairah r.a. katanya:

“Baginda Rasulullah s.a.w. suatu hari pernah bertanya sahabatnya: ‘Siapakah di antara kamu yang berpuasa hari ini?’ Abu Bakar menjawab: ‘Saya wahai Rasulullah.’ Rasulullah bertanya lagi: ‘Siapakah di antara kamu mengiringi jenazah pada hari ini?’ Abu Bakar menjawab: ‘Saya wahai Rasulullah.’ Rasulullah bertanya lagi: ‘Siapakah di antara kamu yang bersedekah hari ini?’ Abu Bakar menjawab: ‘Saya wahai Rasulullah.’ Rasulullah bertanya seterusnya: ‘Siapakah dalam kalangan kamu menziarahi orang sakit pada hari ini?’ Abu Bakar menjawab: ‘Saya wahai Rasulullah.’ Lantas Rasulullah bersabda: ‘Sesiapa yang terkumpul padanya sifat-sifat seperti yang disebutkan maka beliau akan memasuki syurga.’”

Rasulullah s.a.w. sendiri adalah insan yang sangat pemurah dalam bulan Ramadhan. Sesiapa sahaja yang meminta sesuatu daripada baginda pada bulan Ramadhan, pasti baginda akan memenuhi hajat mereka. Sifat pemurah Rasulullah s.a.w. ini turut digambarkan oleh Ibn Abbas r.a. yang berkata:

“Baginda Rasulullah s.a.w. merupakan orang yang paling pemurah melakukan pelbagai kebaikan. Kemurahan baginda akan bertambah menjelangnya bulan Ramadhan ketika baginda dikunjungi oleh malaikat Jibril. Jibril akan datang menemani baginda Rasulullah pada setiap malam, pada bulan Ramadhan sehingga akhir Ramadhan. Pada setiap malam pada bulan Ramadhan baginda Rasulullah membaca Al-Quran dan memperdengarkan bacaan baginda kepada Jibril. Pada ketika itulah Rasulullah dilihat sebagai seorang yang paling pemurah dengan melakukan pelbagai kerja kebajikan.” (Riwayat Bukhari)

Telah berkata Imam as-Syafie, “Wajib bagi setiap orang yang berpuasa, menambah kadar kemurahannya pada bulan Ramadhan sebagai mengikuti sunnah baginda s.a.w. dan disebabkan ramainya orang yang memerlukan bantuan pada bulan tersebut. Ini disebabkan kebanyakan kaum Muslimin pada bulan tersebut sibuk dengan amal ibadah melebihi usaha dan kerja untuk menambah pendapatan sendiri.”

Islam turut membayangkan suatu gambaran yang baik bagi orang yang membelanjakan hartanya untuk memberi makan kepada mereka yang berpuasa pada bulan Ramadhan. Dalam hal ini Rasulullah s.a.w. telah bersabda:

“Sesiapa yang memberi makan kepada orang yang berbuka puasa, maka dia akan memperoleh atau dituliskan untuknya seperti pahala orang yang berpuasa tanpa dikurangi sesuatu pahala orang yang berpuasa.” (Riwayat Ahmad dan at-Tirmizi)

Justeru, jika kita mendapat seruan dan panggilan untuk memberikan sebarang bentuk sumbangan pada bulan Ramadhan, ayuh kita berlumba-lumba mendermakan sebahagian harta kita untuk tujuan tersebut. Moga-moga peluang yang Allah limpahkan kepada kita dalam bulan yang mulia ini dapat kita manfaatkan sebaiknya dengan amalan-amalan seperti bersedekah, selanjutnya akan menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita pada Hari Akhirat kelak, insya-Allah.

Thursday, May 5, 2011

Hidup Satu Perlumbaan

Fitrah manusia sukakan kemenangan dan kejayaan. Demikian juga, tiada manusia normal yang mahu ditimpa kekalahan dan kegagalan dalam sebarang tindakan mereka. Menang, kalah, berjaya, gagal adalah rencah kehidupan. Dalam konteks kejayaan, lazimnya siapa yang lebih berusaha, dialah yang akan lebih berjaya. Dan disebabkan pemburuan kemenangan dan kejayaan inilah juga wujudnya "perlumbaan"; manusia saling berlumba-lumba dan bersaing antara satu sama lain untuk menjadi lebih baik dan yang terbaik.

Manusia sememangnya terdedah dengan dunia perlumbaan sepanjang hidup mereka. Sewaktu di alam sekolah, mereka berlumba-lumba untuk mengejar kedudukan yang baik dalam matapelajaran dan peperiksaan yang dihadapi. Dalam alam kerjaya, ada sekumpulan orang yang berlumba melaksanakan tugas masing-masing sebaik mungkin (dan tidak kurang juga berlumba untuk membodek dan menghasut bos) gara-gara ingin naik pangkat, naik gaji dan mendapat perhatian orang atasan. Para pemimpin politik turut berlumba memenangi hati rakyat menerusi kempen dan aktiviti politik mereka supaya berpeluang menjadi wakil rakyat di Parlimen, seterusnya mencapai cita-cita politik dan parti politik yang mereka wakili. Ahli perniagaan pula saling berlumba meraih keuntungan sebanyak mungkin dalam bisnes yang mereka usahakan.

Memang benarlah, hidup ini suatu perlumbaan.

Islam sendiri turut mengajak para penganutnya untuk menghidupkan semangat berlumba-lumba, namun dalam ruang lingkup melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-Nya. Umat Islam bukan sahaja diseru untuk mengerjakan amal kebaikan, malah turut digalakkan untuk saling berlumba antara satu sama lain dalam melaksanakan sesuatu amal kebaikan (juga berlumba meninggalkan amal kejahatan). Semangat untuk berlumba-lumba mengerjakan kebaikan ini adalah antara perkara yang perlu disuburkan dalam jiwa setiap Muslim kerana dengan cara demikian manusia boleh mendekatkan diri kepada Tuhan.

Dalam al-Quran banyak ayat yang menyeru manusia melakukan kebaikan dan berlumba-lumba ke arahnya, kerana dengannya manusia akan beroleh kejayaan, kemenangan dan kebahagiaan. Antaranya ialah sebagaimana firman Allah:

“Berlumba-lumbalah untuk mendapatkan keampunan Tuhan kalian di samping syurga yang luasnya seluas petala langit dan bumi. Syurga tersebut disediakan untuk orang yang bertakwa dan menginfakkan harta mereka dalam keadaan senang dan susah." (Ali Imran : 133-134)

"Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlumba-lumbalah (dalam berbuat) kebaikan, di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Berkuasa atas tiap-tiap sesuatu." (al-Baqarah : 148)

"Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera untuk mengerjakan kebaikan dan selalu berdoa kepada kamu dalam keadaan suka mahupun duka. Dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami." (al-Anbiya' : 90)

Umat Islam dituntut untuk berlumba-lumba mengerjakan kebaikan mengikut keadaan masing-masing, tidak kira di mana ia berada dan apa bidang yang diceburi. Seorang doktor hendaklah berbuat baik semasa menjalankan tugas rawatannya. Begitu juga dengan seorang guru yang menyampaikan sebaik mungkin segala ilmu yang dimiliki kepada anak muridnya. Para petani pula berlumba-lumba melakukan kebajikan melalui hasil pertanian mereka. Pendek kata, Islam meminta kita agar berlumba-lumba melaksanakan kebaikan mengikut bakat, kemampuan dan kepakaran masing-masing.

Malah, Allah turut menyenaraikan antara ciri orang yang sebenar-benarnya beriman dengan-Nya adalah golongan yang sentiasa berada dalam saingan kebaikan.

"Mereka itu berlumba-lumba dalam melakukan kebaikan, dan merekalah orang-orang yang segera memperolehnya." (al-Mukminun : 61)

Ada sebuah hadis yang menjelaskan, para sahabat Rasulullah s.a.w. telah menunjukkan suatu teladan yang baik, yang mana mereka sering berlumba-lumba mahu melakukan kebaikan.

Daripada Abu Zar r.a., bahawa sebahagian sahabat Rasulullah s.a.w. berkata kepada Nabi s.a.w.: "Wahai Rasulullah! Orang-orang kaya telah mendapat banyak pahala. Mereka sembahyang sebagaimana kami sembahyang, mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa dan mereka bersedekah dengan lebihan harta mereka." Baginda bersabda, "Bukankah Allah telah menjadikan bagi kamu sesuatu yang kamu boleh bersedekah dengannya? Sesungguhnya dengan setiap kali tasbih itu adalah sedekah, setiap kali takbir itu adalah sedekah, setiap kali tahmid itu adalah sedekah, setiap kali tahlil itu adalah sedekah, menyuruh amar makruf itu sedekah, menegah mungkar itu sedekah dan pada kemaluan seseorang kamu pun adalah sedekah." Mereka bertanya, "Ya Rasulullah! Adakah apabila salah seorang kami melepaskan syahwatnya pun dia beroleh pahala?" Baginda bersabda, "Bagaimana pandangan kamu kalau dia melepaskan syahwatnya pada tempat haram, adakah dia berdosa? Maka demikian jugalah apabila dia melepaskannya pada tempat yang halal, dia beroleh pahala."

Menurut Ibnu Rajab al-Hanbali dalam kitabnya "Syarah 50 Hadis", hadis ini menjadi bukti yang menunjukkan bahawa para sahabat r.a. amat prihatin dalam melakukan amal salih. Mereka amat berminat untuk melakukan amal kebaikan, sehingga mereka merasa sedih apabila tidak dapat melakukan kebaikan yang mampu dilakukan oleh orang lain. Orang fakir merasa sedih kerana mereka kehilangan peluang bersedekah dengan harta. Sedangkan ia mampu dilakukan oleh orang kaya. Mereka juga merasa sedih lantaran tidak dapat turut serta keluar berjihad, kerana tidak mampu menyediakan peralatan perang. Oleh itu Nabi Muhammad s.a.w. menunjukkan sedekah yang mampu mereka lakukan dengan memberitahu bahawa semua jenis perbuatan makruf dan baik adalah sedekah.

Para sahabat Rasulullah s.a.w. sememangnya selalu berlumba-lumba untuk berbuat kebaikan dalam usaha melaksanakan perintah Allah dan rasul-Nya. Lihat sahaja semangat Saidina Abu Bakar r.a. dan Saidina Umar al-Khattab r.a. yang berlumba-lumba dalam memberikan sedekah seperti yang saya kisahkan dalam artikel sebelum ini. Selain itu, para sahabat juga sentiasa berlumba-lumba mencontohi apa yang dilakukan oleh Rasulullah s.a.w. sekalipun perkara itu kecil. Malah, mereka juga berlumba-lumba untuk ke medan jihad dan mendapat syahid di jalan Allah.

Berhubung hal ini, ada satu peristiwa iaitu semasa di dalam Peperangan Badar ketika tentera Muslimin bertembung dengan tentera Musyrikin. Rasulullah telah bersabda, “Bangkitlah menuju ke syurga yang seluas langit dan bumi.” Lalu Umair bin al-Humam al-Ansori berkata, "Wahai Rasulullah, adakah syurga seluas langit dan bumi?" Jawab Nabi s.a.w., “Ya.” Umair berkata, "Bakh bakh (menjerit-jerit)!" Nabi bersabda, "Apakah maksud dari perkataanmu bakh bakh?" Lalu Umair menjawab, "Demi Allah wahai Rasulullah, tidak saya berkata demikian, saya cuma berharap supaya saya termasuk ke dalamnya (syurga)." Lalu Nabi s.a.w. menyatakan, “Kamu termasuk ke dalamnya.” Lalu Umair mengeluarkan beberapa biji tamar dari tangkainya, lalu dia makan kesemuanya kemudian berkata, "Sekiranya saya berkesempatan hidup sehingga saya menghabiskan semua tamar saya ini bermakna saya mengecapi hidup yang panjang." Lalu beliau melemparkan buah tamar yang masih ada padanya. Kemudian beliau segera membunuh mereka sehingga beliau terkorban. (Sahih Muslim)

Oleh itu rakan-rakan sekalian, ayuhlah kita berlumba-lumba untuk membuat kebajikan. Setiap amalan baik yang dilakukan, sekalipun kepada makhluk lain yang hidup di muka bumi ini pastinya diredai Allah. Jangan pula kita termasuk dalam kalangan orang yang berlumba-lumba untuk sesuatu tujuan dunia, kerana timbangan dunia di sisi Allah tidak pun seberat sayap nyamuk. Sebaliknya timbangan akhirat di sisi-Nyalah yang amat berat, justeru jadikan akhirat sebagai sasaran akhir perlumbaan kita di dunia ini.

Tuesday, May 3, 2011

Kedermawanan Mereka yang Terbilang

Dermawan I

Diriwayatkan pada satu ketika Nabi Muhammad s.a.w. memerintahkan umat Islam mengeluarkan sedekah untuk membantu dalam perjuangan menegakkan agama Allah. Setelah mendapat seruan tersebut, Umar bin al-Khattab r.a. terus mengumpulkan seluruh hartanya, lalu berfikir, "Pada suatu masa Abu Bakar telah bersedekah lebih daripada apa yang aku sedekahkan. Hari ini aku akan bersedekah lebih banyak daripada Abu Bakar."

Umar r.a. datang kepada Rasulullah s.a.w. untuk memberikan separuh daripada hartanya sebagai sedekah. Rasulullah s.a.w. lantas bertanya kepada Umar r.a., "Adakah kamu tinggalkan sesuatu (harta) untuk keluargamu?" Umar r.a. menjawab, "Saya tinggalkan mereka sama dengan kadar ini (bermaksud separuh daripada harta lagi)."

Tiba-tiba datang pula Abu Bakar r.a. yang membawa seluruh hartanya untuk disedekahkan. Rasulullah s.a.w. bertanya kepada Abu Bakar r.a., "Wahai Abu Bakar, adakah kamu tinggalkan sesuatu (harta) untuk keluargamu?" Abu Bakar r.a. menjawab, "Saya tinggalkan Allah dan rasul-Nya untuk mereka."

Mendengar jawapan Abu Bakar r.a., Umar r.a. berkata, "Sungguh aku tidak mampu mengalahkan sedekah Abu Bakar untuk selama-lamanya."

(Riwayat Abu Daud, al-Tirmizi, al-Darimi, al-Hakim dan al-Baihaqi)


Dermawan II

Diriwayatkan dalam satu peperangan yang disertai oleh Rasulullah s.a.w., kaum Muslimin ditimpa kesengsaraan dan kepayahan, sehingga nampak pada wajah mereka raut kesedihan, sedang kaum munafik terlihat rasa senang dengan penderitaan kaum Muslimin tersebut. Melihatkan keadaan tersebut, Rasulullah s.a.w. bersabda:

"Demi Allah, sebelum matahari terbenam, Allah akan datangkan rezeki kepadamu."

Ketika Uthman bin Affan r.a. mengetahui keadaan kaum Muslimin tersebut, beliau segera membeli 14 ekor unta yang membawa makanan. Sembilan ekor daripadanya beliau serahkan kepada Rasulullah s.a.w. Ketika Rasulullah s.a.w. melihat unta-unta tersebut, baginda bertanya, "Apa ini?" Para sahabat menjawab, "Makanan ini datang daripada Uthman." Pemberian daripada Uthman tersebut telah membuatkan wajah Rasulullah s.a.w. dan kaum Muslimin penuh kegembiraan, sebaliknya orang-orang munafik pula yang diulit kesedihan.

Pada ketika itu Rasulullah s.a.w. mengangkat kedua tangannya dan baginda berdoa untuk Uthman dengan doa yang sangat berbeza dengan doa-doa baginda sebelumnya:

"Ya Allah, berikanlah (kelebihan) untuk Uthman. Dan wujudkanlah (kelebihan) itu untuknya."

(Riwayat al-Tabarani dan Ibnu Asakir)


Dermawan III

Pada suatu ketika Madinah dilanda musim kemarau. Di tengah-tengah masyarakat tersebar khabar kehadiran kafilah milik Abdul Rahman bin Auf r.a. yang membawa barangan berupa makanan, buah-buahan dan pakaian. Para peniaga kota Madinah berpusu-pusu mendatangi kafilah Abdul Rahman untuk membeli barang-barang tersebut.

Mereka bertanya kepada Abdul Rahman, "Apakah engkau akan menjual semua ini?" Abdul Rahman menjawab, "Ya." Mereka berkata lagi, "Juallah barang-barang kamu kepada kami dan kami akan memberimu keuntungan sebanyak dua kali ganda. Setiap satu dirham akan kami bayar dua dirham."

Abdul Rahman berkata, "Maaf, aku telah menemui pihak yang boleh membayar lebih besar daripada jumlah yang kamu tawarkan."

Mendengar jawapan Abdul Rahman, para peniaga tersebut membuat tawaran lagi kepada Abdul Rahman. "Baiklah, kami akan membayar tiga kali ganda kepadamu." Abdul Rahman menjawab lagi, "Maaf, aku telah menemui pihak yang boleh membayar lebih besar daripada jumlah yang kamu tawarkan itu." Mendengar jawapan tersebut, mereka terus membuat tawaran, "Kami akan membayar kamu empat kali ganda." Namun sekali lagi Abdul Rahman menjawab, "Maaf, aku telah menemui pihak yang boleh membayar lebih besar daripada jumlah yang kamu tawarkan."

Para peniaga Madinah itu akhirnya putus asa dengan jawapan Abdul Rahman tersebut lalu berkata, "Kami ini adalah peniaga Madinah dan tidak ada orang yang mampu membayar lebih besar daripada kami." Abdul Rahman menjawab, "Sesungguhnya Allah telah memberikan bayaran yang lebih besar kepadaku dari atas langit. Sebagaimana firman Allah:

"Bandingan (derma) orang-orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah adalah sama seperti sebiji benih yang tumbuh menerbitkan tujuh tangkai; tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi seratus biji. Dan ingatlah, Allah akan melipatgandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendaki-Nya dan Allah Maha Luas (rahmat) kurnia-Nya lagi meliputi ilmu pengetahuan-Nya." (al-Baqarah : 261)

Abdul Rahman lalu berkata, "Allah akan membayar kepadaku lebih dari tujuh ratus kali ganda, bahkan sehingga gandaan yang tidak terkira. Aku bersaksi di hadapan kamu semua, di hadapan Allah, dan para malaikat-Nya bahawa semua barang ini aku sedekahkan di jalan Allah. Aku tidak akan menerima satu dirham atau satu dinar pun daripada barang-barang ini."

Para peniaga itu pun beredar meninggalkan Abdul Rahman yang kemudian menyedekahkan semua barang dagangannya kepada orang-orang miskin.